Thỏa thuận người dùng & Quyền riêng tư của Koicine

Quy định cung cấp và thoả thuận người dùng

A. Cung cấp và sử dụng dịch vụ:

1. Koicine cố gắng cung cấp các thông tin liên tục và ổn định. Nếu xảy ra lỗi dịch vụ, công ty sẽ cố gắng hết sức để khắc phục. 

2. Koicine cố gắng mang lại sự thuận tiện cho các độc giả trong quá trình lực chọn website của chúng tôi, cũng như trong việc xử lý các vấn đề dịch vụ.

B. Thoả thuận người dùng:

1. Mọi tổn thất hoặc vấn đề phát sinh từ các bài đăng và thông tin do thành viên đăng tải là trách nhiệm cá nhân của thành viên và công ty không chịu trách nhiệm về những điều đó. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu đó là do ý định của công ty.

2. Nếu bài viết của thành viên thuộc một trong các mục sau đây, Koicine sẽ xóa bài viết đó mà không cần thông báo trước:

a) Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

e) Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

f) Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể.

g) Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

h) Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

3. Công ty tiếp nhận và xử lý những bất tiện, khiếu nại cũng như các ý kiến ​​khác của thành viên liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân, sử dụng dịch vụ… thông qua e-mail: [email protected]

4. Koicine cam kết tuân thủ các quy định và các điều khoản trong thỏa thuận này. Mọi sự vi phạm thỏa thuận này sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam.

Chính sách về quyền riêng tư của Koicine

Koicine là một trang tạp chí trực tiếp về phim ảnh. Koicine hi vọng thu hút được sự quan tâm của độc giả trên tinh thần tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Koicine sẽ thu thập, sử dụng và bảo vệ những thông tin của bạn theo chính sách bảo mật được đề cập dưới đây.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định trong quá trình truy cập Koicine như: dữ liệu cá nhân, dữ liệu mạng xã hội, thông tin về thiết bị truy cập. Đây là các thông tin cơ bản là bắt buộc để bạn có thể sử dụng nhiều tính năng từ trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Ngoài việc tăng trải nghiệm cho người dùng, Koicine sẽ sử dụng những thông tin được cung cấp cho các mục đích tạo cơ sở cho dữ liệu nội bộ, đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ – dịch vụ khách hàng và các tính năng khác để giúp duy trì và cải thiện chất lượng của trang web.

3. Chia sẻ thông tin

Koicine không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo các quy định pháp luật.

4. Bảo mật thông tin

Koicine cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên hiện tại không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo nên bạn cũng cần cân nhắc khi cung cấp thông tin cá nhân.

5. Thông tin liên hệ

Các thông tin liện hệ từ Koicine đến bạn sẽ được thực hiện thông qua email của chúng tôi là: [email protected] Các thông tin khác nếu không đến từ email thì Koicine đều sẽ không chịu trách nhiệm.

Các thông tin liên hệ, thắc mắc từ những người truy cập website Koicine, độc giả, đối tác… xin vui lòng gửi đến chúng tôi qua: [email protected]